TT chiếu phim Quốc Gia

Chủ đầu tư Trung tâm chiếu phim Quốc Gia
Địa điểm 87 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Noi
Diện tích 200 m2
Thời gian thực hiện 15 ngày
 
Các dự án khác:
 • Siêu thị ĐM Nguyễn Kim
  Siêu thị ĐM Nguyễn Kim
 • TT chiếu phim Quốc Gia
  TT chiếu phim Quốc Gia
 • Trung tâm TM Hiway
  Trung tâm TM Hiway
 • Tập đoàn Vinacomin
  Tập đoàn Vinacomin
 • Công an Hà Tĩnh
  Công an Hà Tĩnh
 • Dự án nhà máy Arion Electric
  Dự án nhà máy Arion Electric
 • Discovery Complex
  Discovery Complex
 • Dự án Tòa Nhà HAREC.
  Dự án Tòa Nhà HAREC.
 • next btn
 • next btn
"));